Jumaat, 7 Mei 2010

Ahad, 10 Mei 2009

LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP MUDA

1.1. Sebelum dilantik menjadi ahli dan mendapat Lencana Keahlian seorang budak akan diuji dalam perkara-perkara yang berikut untuk memberi pengetahuan asas yang mudah serta pengalaman berpengakap.

1. Peraturan pakaian seragam Pengakap.

2. Prinsip Ruku Negara.

3. Lambang Pengakap Malaysia dan Lambang Pengakap Sedunia.

4. Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap.

5. Hormat Pengakap & Cogankata Pengakap.

6. Sejarah Pengakap Malaysia & Sejarah Pengasas Pengakap, Lord Baden Powell.

7. Simpulan & ikatan:-

Buku Sila (Reef Knot)
Bunga Geti (Sheet Bend)
Simpul Manuk (Clove Hitch)
Tindih Kasih (Bowline)
Lilit Dua Simpul (Round Turn & Two Half Hitches)
Lilit Pemati Biasa (Common Whipping)

Pakaian Seragam Putera

Pakaian Seragam Putera

Pakaian Seragam Puteri

Pakaian Seragam Puteri